در ميان تهديدهای تروريستی جديد در خاورميانه و ديگر مناطق جهان، آمريکا سفارت و کنسولگری های خود درعربستان سعودی را موقتا تعطيل کرده است. مقامات آمريکا در توجيه دليل بستن سفارت گفتند اطلاعات موثقی به دست آمده است که نشان می دهد تروريست ها در عربستان سعودی در مرحله عملياتی حملات طرح شده قرار دارند. مقامات آمريکا همچنين هشدارهائی خطاب به آمريکائيان در مالزی و افغانستان صادر کردند ، در همين حال بريتانيا به شهروندان خود در بحرين هشدار داد مراقب باشند. S