دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير توضيحاتی می دهد:

۱- ملاقات گزارشگر ويژه سازمان ملل در امر حقوق بشر با سعيد مرتضوی دادستان تهران و آقای مزروعی نماينده مجلس و رئيس انجمن صنفی روزنامه نگاران و سخنگوی انجمن، آقای ماشاالله شمس الواعظين.

۲- ملاقات روز شنبه آقای البرادعی رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی با آقای حسن روحانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران که در وين برگزار خواهد شد.