پليس ايرلند شمالی می گويد آنها در حال بازجوئی مردی ازاهالی آفريقای شمالی هستند که گمان می رود با شبکه تروريستی القاعده وابسته به اسامه بن لادن ارتباط دارد.

يک سخنگو روز چهارشنبه گفت يک قاضی به نيروی پليس اجازه داده است بازجوئی ازاين مرد را درباره اطلاعاتی که اودارد و ممکن است برای تروريستها مفيد باشد، ادامه دهند.

خبرگزاری فرانسه می گويد اين مرد در روزهای اخير در حوالی بلفاست دستگير شد.