در مسابقه دوی استقامت يا ماراتون شهر نيويورک در آمريکا در روز يکشنبه، دو دونده اهل کشور آفريقايی کنيا در بخش های زنان و مردان برنده شدند.

در بخش مردان مارتَن لِل در يک پايان هيجان انگيز در پارک مرکزی نيويورک يا همان سنترال پارک در محله مانهاتان جلوتر از راجرز راپ، که وی نيز کنيايی و مدافع عنوان قهرمانی ماراتون نيويورک بود فاتح رقابت امسال شد. لِل مسير ۴۲ مميز ۲ کيلومتری مسابقه را در زمان ۲ ساعت و ۱۰ دقيقه و ۳۰ ثانيه به پايان بُرد. راجرز راپ ۴۰ ثانيه پشت سر لِل دوّم شد و يک کنيايی ديگر بنام کريستوفر شه بوآبوش در مکان سوّم قرار گرفت.

در بين خانمها در مسابقه دوی ماراتون نيويورک... مارگارت اوکايو از کنيا رکورد پيشين خود را با اختلاف نزديک به ۲ دقيقه شکست و ضمناً برای دوّمين بار فاتح اين مسابقه شد. مارگارت مسير ماراتون را در زمان ۲ ساعت و ۲۲ دقيقه و ۳۱ ثانيه تکميل کرد و در خط پايان زانو زده و زمين را بوسيد.

کاترين آن دربا از کنيا که قهرمان کنونی جهان در رشته ماراتون است در رقابت نيويورک دوم شد، وی ۳۳ ثانيه پشت سر برنده قرار گرفت. لورنا کيپ لاگات از هلند سوم شد... ضمن اينکه خانم جويس چِپ چومبا از کنيا که مدافع عنوان قهرمانی ماراتون نيويورک بود در مکان ششم از خط پايان گذر کرد.