نتايج مسابقات پلی آف Playoff بسکتبال حرفه ای آمريکا NBA

کنفرانس شرق دور اول
اينديانا و بوستون (4-0 برنده اينديانا)
نيوجرسی و نيويورک (4-0 برنده نيوجرسی)
ديترويت و ميلواکی (4-1 برنده ديترويت)
ميامی و نيواورلانز (3-3 مساوی)

کنفرانس غرب دور اول
مينه سوتا و دنور (4-1 برنده مينه سوتا)
ال ای ليکرز و هيوستون (4-1 برنده ليکرز)
سن آنتونيو و ممفيس (4-0 برنده سن آنتونيو)
ساکرامنتو و دالاس (4-1 برنده ساکرامنتو)