قانونگزاران ارشد آمريکا که سرگرم بررسی جزئيات يک مجموعه ٨٧ ميليارد دلاری کمک برای بازسازی و هزينه های نظامی در عراق و افغانستان هستند، موافقت کرده اند که تمام کمک ها به شکل بلاعوض باشد نه وام. اين تصميم که مشترکا به وسيله قانونگزاران هر دو مجلس سنا و نمايندگان گرفته شد، لايحه ای را که دو هفته پيش سنا تصويب کرد نقض می کند.

آن لايحه پيشنهاد می کرد حدود نيمی از ١٨ ميليارد دلار که برای بازسازی عراق در نظر گرفته شده است به صورت وام پرداخت شود. پرزيدنت بوش تهديد کرده بود که در چنين صورتی او تمامی مجموعه کمک را وتو خواهد کرد. R