دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد نکات زير پاسخ می دهد:

1 - چهارمين روزه سياسی اصلاح طلبان در آستانه ماه رمضان و حکم شلاق خوردن منوچهر محمدی توسط قوه قضائيه جمهوری اسلامی

2 - بازگشت نسبی امنيت در بغداد از يکطرف و حمله تروريستی به هتل الرشيد و انفجار خودروی هلال احمر و ساير عمليات تخريبی در عراق