آتش سوزيهای گسترده در طول بيست و چهار ساعت گذشته در جنوب کاليفرنيا به سرعت در حال گسترش است. اين آتش سوزی تاکنون بيش از دويست خانه را نابود کرده است و به کشته شدن حد اقل دو نفر منجر شده است.

پزشک قانونی بخش سان برناردينو می گويد که دو مرد مسن روز شنبه هنگام تخليه منازلشان به علت نگرانی و فشار ناشی از حادثه جان سپردند.

يکی از آتش سوزی ها شبانه بيش از ده هزار هکتار زمين را سوزاند. شعله ها در داخل و اطراف جنگل سان برناردينو، که منطقه ای به وسعت حدود پنجاه تا صد کيلو متر را در شرق لس آنجلس دربر می گيرد، زبانه می کشند