رئيس پليس شهر عماره در جنوب عراق کشته شد. به نقل از مقامات نيروهای بريتانيا که در منطقه گشت می زنند گفته می شود حميد هادی َال َعيبی، که از پشتيبانی ائتلاف برخوردار بود، هنگامی که پس از انجام مراسم نماز جمعه از مسجدی خارج می شد هدف گلوله قرار گرفت. مقامات برای پی بردن به عوامل اين حمله مرگبار به تحقيق پرداخته اند.

عراقی هائی که به همکاری با ائتلاف، به رهبری آمريکا، مشهور هستند، اغلب هدف شورشيان عراقی قرار گرفته اند، با اين حال اکثر حملات در شمال کشورصورت گرفته است.

در اين ميان، پل وولفوويتز، قائم مقام وزارت دفاع آمريکا، به ديدار از عراق ادامه می دهد، او روز جمعه وارد بغداد شد، از شهر تکريت زادگاه صدام حسين ديدن کرده است و انتظار می رود با فرمانده لهستانی يک نيروی چند مليتی در حلّه در جنوب بغداد ملاقات کند. R