آقای دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد مسايل زير پاسخ می دهد:

1 - بدنبال بالاگرفتن فشارهای بين المللی برای امضای پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح های اتمی از سوی ايران شورای امنيت ملی ايران مطلب را مورد بررسی قرار می دهد.

2 - آقای محسن آرمين نايب رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی ضمن انتشار بيانيه ای نقش سرکوب گرانه سعيد مرتضوی دادستان استان تهران را مورد بررسی قرار می دهد.