آژانس بين المللی انرژی اتمی از کره شمالی خواسته است برنامه توليد جنگ افزار هسته ای را کنار بگذارد و بازرسان بين المللی را دوباره بپذيرد. ۱۳۷ عضو آژانس روز جمعه در جلسه ای در وين، پيونگ يانگ را به همکاری کامل فرا خواندند و گفتند کره شمالی بايد ايمنی های اتمی را قبول کند و هر جنگ افزار هسته ای را که ممکن است داشته باشد از بين ببرد. S