رهبر گروه شورشی اصلی سودان و يک مقام ارشد دولت روز جمعه در کنيا ملاقات کردند و به گفت و گو برای پايان دادن به 20سال جنگ داخلی ادامه دادند. مذاکرات دو روزه روز پنجشنبه بين جان گرنگ، رهبر سازمان ارتش آزاديبخش خلق سودان و علی عثمان محمد طاها معاون رئيس جمهوری آغاز شد. کوفی عنان دبير کل سازمان ملل متحد از اين ملاقات استقبال کرده است و می گويد اميدوار است دو طرف بتوانند در مورد يک طرح جامع صلح به توافق برسند.S