پرزيدنت بوش برای بزرگداشت قربانيان حملات تروريستی ۱۱ سپتامبر ٢٠٠١ ، امروز، جمعه تا يکشنبه را روزهای ملی دعا و ياد بود اعلام کرده است. آقای بوش از آمريکائيان و کليساها و ديگر مراکز مذهبی خواسته است با برگزاری آئين های يادبود، دعا و روشن کردن شمع خاطره قربانيان را در اين دوره سه روزه گرامی دارند.

روز ۱۱ سپتامبر ٢٠٠١، تروريست ها چهار هواپيمای مسافری را ربودند و آنها را به مرکز تجارت جهانی در نيويورک، ساختمان پنتاگون در واشنگتن و زمينی در پنسيلوانيا کوبيدند و مرگ بيش از سه هزار تن، از اتباع ٨٠ کشور را موجب شدند. R