پليس هند می گويد ستيزه جويان مسلمان مظنون بمبی را در تونلی در هيماليا در منطقه کشمير هند منفجر کردند و دو افسر را کشتند. به گفته پليس، بمب در تونل جواهر در بزرگراهی که شهر های سری ناگار و جامو را به يکديگر وصل می کند، پيش از آن که کارشناسان بتوانند آنرا خنثی کنند منفجر شد. انفجار در حالی روی داد که مقامات هند ۴ نفر، از جمله سه عضو يک خانواده را به دست داشتن در انفجار دو بمب در بمبئی متهم کردند. در انفجارهائی که هفته پيش روی داد ۵۲ تن جانسپردند و نزديک به ۱۵۰ نفر مجروح شدند. M