در بمبئی هزاران نفر در اعتراضی آرام به دو انفجار مرگبار در روز دوشنبه، که ۵۱ کشته و بيش از ۱۵۰ مجروح برجا گذاشت، راه پيمائی کردند. معترضين – که بسياری از آنها لباس سياه پوشيده بودند- از محل دروازه بنای يادبود هند، محلی که يکی از بمب ها در آنجا منفجر شد ، به طرف ساختمان پارلمان ايالتی به حرکت در آمدند.

برگزار کنندگان راه پيمائی گفتند اين مراسم بزرگداشت قربانيان مسلمان و هندوی حملات و محکوم کردن تروريسم برپا شد. S