يک دادگاه يمن مردی را در ارتباط با کشته شدن ۸ تن در يک مسجد در ماه گذشته به مرگ محکوم کرده است. محسن منصير روز ۳۰ ژوئيه در حمله به مسجد در جنوب يمن ۷ طلبه و مدرس آنها را کشت . دونفر نيز مجروح شدند.

خبرگزاری آسوسيتدپرس گزارش می دهد منصير که يک سرباز بازنشسته توصيف شده است و حدود ۴۰ سال دارد قصد دارد از حکم دادگاه استيناف بخواهد. هنوز روشن نشده است که او به چه دليلی به مسجد حمله کرد.S