مقامات هند می گويند در جريان يک نبرد مسلحانه در امتداد خط کنترل در کشمير، دو سرباز هندی و ۶ ستيزه جوی مسلمان مظنون کشته شدند. به گفته مقامات، درگيری شامگاه جمعه در ناحيه ای در شمال جامو، پايتخت زمستانی کشمير و پس از آن روی داد که سربازان متوجه شدند مظنونين سعی دارند از مرز پاکستان عبور کنند.

پيش از ظهر جمعه نيز نيروهای امنيتی هند ۵ ستيزه جوی مظنون ديگر را در زدوخوردهای جداگانه در جنوب کشمير کشتند.S