محمد خاتمی رئيس جمهوری اسلامی حمله به مقر سازمان ملل متحد در بغداد را يک عمل تروريستی ناميده و محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، آقای خاتمی روز چهارشنبه گفت سازمان ملل متحد برای کمک به برقراری صلح و ثبات در عراق حضور دارد. او حمله نظامی به عراق را مسئول تشويق تروريسم و خشونت در آن کشور دانست. S