گزارشی از ايران

به گزارش امروز روزنامه ايران ، پنجشنبه گذشته( 23 مرداد) ، پليس تهران پس از يورش به يك ميهمانی شبانه كه توسط چند دختر و پسر جوان در خيابان الوند ( شمال تهران) بر پا شده بود به تعقيب و گريز با آنان در خيابان های اطراف پرداخت و سر انجام با شليك يك گلوله به سر يكی از جوانان به نام (( محمد نيكبخت)) به زندگی او خاتمه داد.

روزنامه ايران در خصوص چگونگی اين حادثه می نويسد: (( با حضور تعدادی دختر و پسر جوان در يك پارتی شبانه در آپارتمانی حوالی ميدان آرژانتين به ماموران كلانتری 105 سنايی گزارش داده شد.

بلافاصله اكيپی از ماموران گشت اين كلانتری خود را به محل مورد نظر رساندند و ميهمانان پارتی شبانه كه از صدای خودروهای پليس متوجه حضور ماموران شده بودند ، سعی كردند از راه های مختلف آپارتمان مورد نظر را ترك كنند.

در حالی كه سر و صدای زيادی در حوالی آپارتمان محل برگزاری پارتی شنيده می شد ناگهان ماموران نيروی انتظامی متوجه يك خودروی پرايد سفيد رنگ شدند كه با دو سرنشين از يكی از كوچه های فرعی محل پارتی شبانه بيرون آمده و وارد خيابان الوند شد و ماموران با خودروی پليس پرايد را تعقيب كردند. ))

اين روزنامه می افزايد: (( دقايقی پس از آغاز تعقيب و گريز ناگهان صدای چند گلوله شنيده شد . لحظاتی بعد وقتی خودروی پرايد متوقف شد و پليس خود را به كنار آ نان رساند ، با پيكر خون آ لود و بی جان پسر جوانی كه راننده پرايد بود روبرو شد.))

روزنامه ايران سر نشين ديگر خود را كه در كنار جوان قربانی نشسته بوده ، دختر جوانی معرفی كرده است كه اكنون در بازداشت پليس به سر می برد.