سازمان ملل متحد ميگويد ماموريت خود را در بخش هائی از جنوب افغانستان به سبب حملات روز افزون چريکی به امدادگران، متوقف ساخته است. اين تعليق ، در ولايات اروزگان و زابل ، و نيز در نواحی مرزی ولايات هلمند و قندهار ، اجرا ميشود . حملات چريک های طالبان در جنوب افغانستان در ماههای اخير شدت گرفته است . اما وسائل ارتباط جمعی پاکستان اظهارات يک سخنگوی طالبان را نقل ميکنند که گفته است اين گروه مصمم است حملات به نيروهای تحت رهبری آمريکا و نيروهای افغان متحد با آمريکا را به شمال افغانستان تعميم دهد . تحولات اخير هنگامی رخ ميدهد که ناتو برای فرماندهی بر نيروهای صلحبانی در افغانستان که قرار است از فردا آغاز شود آماده ميشود .