پليس روسيه در جستجوی تفنگچيانی است که شش سرباز را در شبيخونی در نزديکی چچن کشتند. به گفته مقامات روسيه شامگاه پنجشنبه دست کم ۳۰ شورشی مظنون با نارنجک و مسلسل های پرقدرت يک کاروان نظامی را در اينگوشتيا زير آتش گرفتند و به جنگل های نزديک گريختند.

تا کنون کسی مسووليت اين حمله را بر عهده نگرفته است. روز پنجشنبه همچنين يک هليکوپتر نظامی در چچن سقوط کرد و يکی از خدمه آن کشته شد. مقامات می گويند هليکوپتر ام آی – ۸ گرفتار توفان شد. در گزارش های قبلی گفته می شد شورشيان چچن هليکوپتر را سرنگون کردند و سه خدمه آن کشته شدند.S