مقامات هند می گويند تندروهای مسلمان مظنون نارنجکی به سوی يک خودرو حمل و نقل نظامی در کشمير هند پرتاب کردند، دو سرباز را کشتند و ۵ نفر را مجروح کردند.

به گفته آنها اين حمله بامداد پنجشنبه در بازاری در سرينگر Srinagar پايتخت تابستانی کشمير صورت گرفت و مردم را به وحشت انداخت.

تا کنون هيچ مظنونی بازداشت نشده است. R