اسرائيل بمنظور پيشبرد نقشه راه صلح خاورميانه، بيش از ۳۰۰ زندانی فلسطينی را آزاد کرد. آزادی آنها روز چهارشنبه در ۵ نقطه بازرسی بين اسرائيل و مناطق زير کنترل فلسطينيان در کرانه غربی و باريکه غزه صورت گرفت. اسرائيل می گويد منظوراز آزادی زندانيان تقويت موضع محمود عباس نخست وزير فلسطينی و افزايش حمايت از او نيز بود. اما مقامات فلسطينی می گويند اين اقدام کافی نيست و از اسرائيل خواستند تمام بيش از ۶ هزار فلسطينی را که در بازداشت دارد آزاد کند. مقامات فلسطينی می گويند اين اختلاف موجب شد مذاکراتی که قرار بود روز چهارشنبه بين محمود عباس و آريل شارون همتای اسرائيلی او انجام گيرد لغو شود. M