امدادگران روس از جستجو برای پيداکردن افرادی زنده در بقايای يک بمب گذاری انتحاری در يک بيمارستان ارتشی در نزديکی چچن نوميد و منصرف شده اند. ديشب چهار جسد ديگر نيز از ويرانه های بيمارستان بيرون اورده شد و شمار کشته شدگان اين حمله به پنجاه نفر رسيد .

يک بمب گذار انتحاری روز جمعه با کاميون مملو از مواد منفجره به بيمارستان که در شهرک موزدوک قرار دارد کوبيد و بنای چهار طبقه بيمارستان را فرو ريخت . مسئولين امور شورشيان چچن را مسئول حمله ميدانند و در عين حال فرماندهان محلی را نيز به کوتاهی در حراست از بيمارستان در مقابل حملات تروريستی متهم کرده اند. K