دکتر عليرضا نوری زاده به سئوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون وقايع اخير ايران و بويژه نکات زير پاسخ می گويد:

1- برسی وضعيت ائتلاف جبهه دوم خرداد در مجلس شورای اسلامی.

2- کنفرانس مطبوعاتی ماهانه تونی بلر نخست وزير بريتانيا و گفته های وی در مورد اوضاع عراق، صلح خاورميانه و ايران و سوريه.