پرزيدنت بوش می گويد نيروهای آمريکايی بيشتر از ديروز به دستگيری صدام حسين نزديک شده اند. آقای بوش روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در کاخ سفيد گفت پسران صدام از عدالت نگريختند و ديگر اعضای آن رژيم منفور و پليد نيز نخواهند توانست فرار کنند.

رئيس جمهوری آمريکا انتقادهايی را که از دولت او در استفاده از اطلاعات محرمانه برای توجيه جنگ می شود رد کرد و گفت او هرگز فرض نمی کرد که دشمنان خطرناک ممکن است خويشتنداری نشان دهند و حسن نيت داشته باشند.