وزارت کشور پاکستان می گويد آمريکا ١٣ پاکستانی را از بازداشتگاه خليج گوانتانامو در کوبا آزاد کرده است.

هويت آزاد شدگان فاش نشده است، به گفته مقامات پاکستانی آنها رهسپار کشور خود شده اند و قرار است شامگاه پنجشنبه به آنجا برسند. اسلام آباد ماه ها در تلاش بود واشنگتن را به آزاد ساختن اتباع پاکستان متقاعد سازد.

آمريکا می گويد نزديک به ٧٠٠ نفر را که به ارتباط با شبکه تروريستی القاعده مظنون هستند در کوبا و نقاط ديگر در بازداشت دارد. برخی از آنها ١٨ ماه است که در زندان بسر می برند.