چرا انسان پس از آنکه چيز گرانبهائی را از دست می دهد بيشتر متوجه ارزش موهبت از دست رفته می شود؟ مرور زندگانی و خدمات دکتر کاظم اميدوار، اختر فيزيکدان ايرانی سازمان ملی فضانوردی آمريکا (ناسا)، انسان را متوجه می سازد که وجود تا چه حد ارزنده و برای جهانيان منشاء اثر بوده است. منصور فــراسيــون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، در برنامه «دانــش وجــامعــه» خدمات علمی شادروان دکتر کاظم اميدوار را اجمالا ً مرور می کند.