آخرين مصاحبه منصور فراسيون خبرنگار علمی صدای آمريکا با آقای کاظم اميدوار اختر فيزيکدان ايرانی سازمان ملی فضانوردی آمريکا (ناسا)، پيش از درگذشت نابهنگام آن دانشمند گرانمايه، بدرخواست بسياری از شما عزيزان دوباره پخش می شود، به آن توجه فرمائيد.