مجله معروف اقتصادی فوربز چاپ آمريکا در شماره اخير خود چند صفحه را به شرحی از ثروتهای باد آورده ملاهای ايران اختصاص داده و عکسی نيز از علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس شورای تشخيص مصلحت جمهوری اسلامی ايران بر روی جلد چاپ کرده است و می گويد که بعد از انقلاب افراد خانواده هاشمی رفسنجانی به سلطانهای تجارت تبديل شده اند، به خلاصه مقاله مجله فوربز توجه فرمائيد.