زير ذره بين:

نامه های سرگشاده فعالان سياسی، سرشناسان و وکلای مجلس ايران به رهبران جمهوری اسلامی و همچنين نامه دکتر عبدالکريک سروش به پرزيدنت خاتمی نشانه ای از نااميدی مردم ايران از جمهوری اسلامی است.

سفر اخير آقای ال برادعی، رئيس سازمان جهانی انرژی اتمی به ايران و فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی در زمينه توليد انرژی و توليد سلاح های اتمی

گفتگوهای علی رضا نوری زاده و بهروز عباسی