دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می گويد:

۱ - در حاليکه جمهوری اسلامی به تاکتيک های خود برای جلوگيری از تظاهرات 18 تيرماه ادامه می دهد، آقای خاتمی می گويد مردم سالاری يعنی اگر مردم مسئولی را نخواستندبتوانند بگويند برو!

۲ - شکايت نامه دفتر تحکيم وحدت به آقای کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، در اعتراض به سياست ها و عملکرد رژيم جمهوری اسلامی.