تظاهرات همبستگی بمناسبت سالروز ۱۸ تيرماه، سالگرد حمله به خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران و در حمايـت از جنبش دانشجويان در ايران از سوی دانشجويان ايرانی در شهر لس انجلس آمريکا برگزار شد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا توجه فرمائيد.