اين جدول با توجه به ميزان فروش بليط در گيشه های سينماهای ايالات متحده در تعطيلات پايان هفته آمريکا از روز جمعه تا يکشنبه تهيه شده است.