کرملين می گويد ولاديمير پوتين رييس جمهوری روسيه سفر به خارج را که قرار بود از روز يکشنبه آغاز شود، لغو کرده است. در مسکو کاخ کرملين در بيانيه ای دليل اين تصميم را روشن نساخت، اما پس از آن گرفته می شود که در دو حمله انتحاری در مسکو 18 تن، از جمله دو زن مهاجم، کشته شدند. وزير کشور روسيه گفت او در اين انفجار به جدايی خواهان چچن مظنون است و آنها احتمالا در پاسخ به فرمان اخير پوتين برای برگزاری انتخابات در چچن در اواخر سال جاری دست به اين عمل زدند.