دست کم سه نفر از طرفداران سازمان مجاهدين خلق در اعتراض به زندانی شدن مريم رجوی در برابر سفارت فرانسه در نيکوزيا دست به اعتصاب غذا زده اند. مريم رجوی و ۱۰ نفر ديگر به ظن طرح ريزی حملاتی عليه هيات های ديپلماتيک جمهوری اسلامی در اروپا از اوايل ژوئن در بازداشت بسر می برند. آمريکا و اتحاديه اروپا سازمان مجاهدين خلق را يک گروه تروريستی تلقی می کنند.