يک دادگاه پاکستان، سه افراطی مسلمان را بجرم سازماندهی حمله انتحاری ماه می گذشته در کراچی که به کشته شدن يازده مهندس فرانسوی انجاميد، به مرگ محکوم کرد. دادگاه ضد تروريستی کراچی احکام خود را امروز صادر کرد.

دو تن از متهمان : آصف ظهير و بشير احمد در جلسه دادگاه حضور داشتند و حکم اعدام سومين متهم که محمد سهيل نام دارد و در حال حاضر متواری است غيابا صادر شد. وکلای مدافع گفته اند که از حکم صادره ، فرجام خواهند خواست.

در حمله سال گذشته در برابر يکی از هتلهای کراچی، يک بمب گذار انتحاری ، اتومبيلی لبالب از مواد منفجره را به يک اتوبوس حامل فرانسويان کوبيد. در اين ماجرا ، علاوه بر شخص بمب گذار، دو عابر پاکستانی نيز کشته شدند.