حميد سجادی در سايتی که از طراحی حرفه ای و کارآمد برخوردار است، ضمن عرضه اطلاعات پزشکی به فارسی و انگليسی، به سوآلات شما در مورد مسائل طبی پاسخ می دهد روی پيوند سمت چپ کليک کنيد