مقامات سعودی می گويند طراح و مغز متفکر بمب گذاری های انتحاری رياض را در روز 12 ماه می گذشته که بمرگ 35 نفر منجر گرديد ، بازداشت کرده اند. فرد مظنون که علی عبدالرحمن الفقاسی الغامدی نام دارد خود را به پليس تسليم کرد. مقامات آمريکائی می گويند، آقای الغامدی ، يکی از مهره های شناخته شده القاعده است .

دستگيری الغامدی زمانی روی ميدهد که سعودی ها بر تلاش های خود برای سرکوب افراطيون اسلامی افزوده اند. اوايل بامداد روزنامه عکاظ چاپ عربستان سعودی گزارش داد مقامات امنيتی ، سه مرد را که حامل نقشه های تأسيسات عمده عربستان بوده اند دستگير ساخته اند.