بگزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی در جريان زمين لرزه ای که ديشب در شهر اليگودرز در غرب ايران رخ داد يکنفر کشته شد .

ايرنا در گزارش خود گفت که شدت زمين لرزه چهار و سه دهم درجه ريشتر بود و براثر وقوع آن تعدادی از احشام نيز به هلاکت رسيدند . ديروز هم زلزله ای بشدت پنج و پنج دهم ريشتر ، ايرانشهر در جنوب ايران را به لرزه درآورده بود .