روز يکشنبه ۲۵ خرداد ماه مهندس محمد محسن سازگارا، وحيد سازگارا، فرزند ارشد وی و امين بزرگيان، سردبير روزنامه ی توقيف شده ی «گلستانِ ايران» به جرم تحريک جنبش دانشجويی توقيف شدند. مهندس سازگارا که پيشتر هم اعلام کرده بود ضد خشونت و تحريکات است، بلافاصله پس از توقيف دست به اعتصاب غذا و دارو زده است. ستاره درخشش گفتگويی انجام داده است با خانم دکتر سهيلا حميدنيا، همسر مهندس سازگارا در ارتباط با اين بازداشت که در اينجا می شنويد.