پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان امروز رهسپار ديدار از چهار کشور غربی می شود. نخستين کشوری که رهبر پاکستان از آن ديدن می کند بريتانياست. وی سپس از فرانسه، آلمان و آمريکا ديدن می کند.

پرويز مشرف با سران چهار کشور گفتگو می کند و در تاريخ بيست و چهارم ژوئن در کمپ ديويد، اقامتگاه ييلاقی رئيس جمهوری آمريکا با پرزيدنت بوش گفتگو خواهد داشت.

گفتگوهای او پيرامون روابط دو جانبه بين هند و پاکستان، تحولات منطقه مورد مناقشه کشمير، امنيت کشور همسايه ــ افغانستان ــ و جنگ عليه تروريسم دور خواهد زد. به گزارش خبرگزاری رويتر رهبر پاکستان از پرزيدنت بوش خواهد خواست به پاکستان به خاطر مبارزه اش عليه تروريسم پاداش بزرگتری بدهد.