به نقل از سايت زنان ايران http://www.womeniniran.org

در حالی که مطبوعات ايران خبر از بازداشت پنج دختر دانشجو که در خوابگاه فاطميه کوی دانشگاه تهران زندگی می کردند داده اند، مقامات پليس گزارشهای ضد و نقيضی درمورد آزاد شدن آنها ارائه داده اند.

برخی از روزنامه ها نوشتند: پنج نفر از دختران ساکن کوی فاطميه که از سوی نيروی انتظامی به دليل احتمال ارتباط با حوادث کوی، در ساعت ١ و ۴۵ دقيقه بامداد روز ٢٣ خرداد ماه بازداشت شده بودند، آزاد شدند و نيروی انتظامی آنها را به خوابگاه خود برگرداند.

اين در حالی است که سردار تقی زاده، رئيس پليس اداره آگاهی تهران، در پاسخ به اين سوال كه وضعيت دستگير شدگان چگونه است، به خبرنگار ايسنا گفت: در حال حاضر مشخص شده است كه دو نفر از خانم‌های دستگير شده در دست نيروهای انتظامی می ‌باشند، ولی از وضعيت سه نفر ديگر اطلاعی در دست نيست. سردار تقی زاده از ذكر اسامی اين دو نفر خودداری كرد. روزنامه اعتماد نيز نوشت: در حالی که اعلام شد با دستور سردار طلايی، دانشجويان دختر بازداشت شده ساکن کوی دانشگاه آزاد شده اند، ايسنا خبرداد از وضعيت يکی از دختران تاکنون هيچ اطلاعی در دست نيست.

لازم به ذکر است، پس از حملات شبانه ای که به برخی از خوابگاهها شده، دانشجويان دختر با مانتو و روسری می خوابند.

گفته می شود خانواده دانشجوی دختری که در جريان وقايع ١٨ تير ماه ١٣٧٨ ناپديد شده بود هنوز نتوانسته اند از سرنوشت او اطلاعی کسب کنند.