دست کم دو مظنون تروريست و دو مامور امنيتی عربستان سعودی در تيراندازيهای شهر مقدس مکه کشته شده اند . وزارت کشور عربستان سعودی ميگويد تيراندازيها شنبه شب و در جريان هجوم نيروهای امنيتی به آپارتمانی در محله موسوم به خلديا رخ داد.

مسئولان امور از توقيف چند مظنون و کشف مقادير عمده ای اسلحه و مواد منفجره در آپارتمان خبر ميدهند. در همين حال روزنامه نيمه دولتی عکاز از کشته شدن جمعا ده نفر خبر داده است.