مقامات ايرانی ميگويند تند روهای اسلامی مقصر در حمله به تظاهر کنندگان طرفدار دموکراسی را توقيف کرده اند .

پليس در اعلاميه ای که از راديو و تلويزيون دولتی پخش شد ميگويد عوامل آشوبگر و خودسری را که جمعه شب و بامداد امروز به مردم و اماکن عمومی حمله کردند ، توقيف کرده است .

جزو توقيف شدگان سعيد عسگر رهبر شبه نظاميانی است که دو سال پيش با شليک گلوله يک مشاور ارشد محمد خاتمی رئيس جمهور اصلاح طلب را مجروح ساخته بود .

روزنامه ها ميگويند سعيد عسگر و چند دستيار ديگرش به کتک زدن به دانشجويان دانشگاه در خوابگاههای دانشجوئی متهم شده اند.