آمريکا به فاصله چند ساعت پس از توافق نخست وزيران اسرائيل و حکومت خود مختار فلسطينی در مورد برداشتن گام هائی که به کاهش تشنج منجر شود ، به اتباع خود در مورد توطئه هائی که هدف آنها ممکن است ربودن آمريکائيان در نوار غزه باشد، هشدار داده است . سفارت آمريکا در تل اويو امروز از دريافت گزارشهائی موثق در مورد احتمال توطئه برای ربودن آمريکائيان در نوار غزه خبر داد . به آمريکائيان توصيه شده است ضمن هشياری و مراقبت ، در صورت امکان سفر به اسرائيل و مناطق اشغالی را به تعويق بياندازند . ديشب آريل شارون نخست وزير اسرائيل و محمود عباس نخست وزير حکومت خود مختار فلسطينی در ملاقاتی در بيت المقدس ، طرح موسوم به رهنمون صلح را بررسی کردند . هر دو رهبر ، بعدا مذاکراتشان را مثبت خواندند