دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی می دهد:

1- گزارش رسانه های آمريکا در مورد ملاقات روز سه شنبه در کاخ سفيد برای تصميم گيری در مورد مقابله با رژيم جمهوری اسلامی ايران.

2- نامه 127 تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران به آيت الله خامنه ای در انتقاد از عملکرد تماميت خواهان (جناح راست) رژيم.