کالين پاول وزير امور خارجه آمريکا ميگويد، آمريکا ممکن است برای کمک به هماهنگی در تلاش های استقرار صلح بين اسرائيليان و فلسطينيان کارشناسان اطلاعاتی و امنيتی به خاورميانه اعزام کند .

آقای پاول گفت کارشناسان به دو طرف برای به اجرا گذاشتن طرح موسوم به رهنمون صلح کمک خواهند کرد .

در همين حال يک مقام وزارت امور خارجه آمريکا گفت شمار اين کارشناسان در مراحل مقدماتی ده نفر خواهد بود و می توانند ظرف چند روز آينده به منطقه بروند. وی گفت کارشناسان در غايت وظيفه نظارت را بر عهده خواهند گرفت .