آمريکا قول داده است به نگرانی های اسرائيل در مورد طرح صلح خاورميانه، که از حمايت بين المللی برخوردار است، جدا ً توجه کند.

يک بيانيه کاخ سفيد که امروز انتشار يافت ميگويد دولت اسرائيل واشنگتن را از نگرانی های خود با خبر ساخته است. اين بيانيه ميگويد آمريکا با دولت اسرائيل در مورد نگرانی ها اتفاق نظر دارد و در جريان اجرای صلح موسوم به رهنمون صلح، آنها را بطور کامل و به گونه ای جدی برطرف خواهد ساخت.

آريل شارون نخست وزير اسرائيل ميگويد اکنون که آمريکا قول داده است بطور جدی به نگرانی های اسرائيل در مورد طرح صلح پيشنهادی برای خاورميانه، که از حمايت بين المللی برخوردار است، توجه کند وی نيز آماده است که اين طرح را بپذيرد. آقای شارون گفت وی اسناد طرح را برای تصويب به کابينه خواهد برد. پيشتر کاخ سفيد با انتشار اعلاميه ای گفته بود اسرائيل آمريکا را از موارد مهم نگرانی های مهم خود در مورد طرح موسوم به رهنمون صلح با خبر ساخته است.

کالين پاول وزير امور خارجه آمريکا و کونداليزا رايس مشاور امنيت ملی در اين اعلاميه گفته اند که آمريکا در مورد نگرانی های واقعی با اسرائيل اشتراک نظر دارد و اين نگرانی ها را بطور کامل و به گونه ای جدی، حين اجرای طرح موسوم به رهنمون صلح، برطرف خواهند کرد. اما آقای پاول در پاريس در يک کنفرانس خبری گفت آمريکا در نظر ندارد اين طرح را عوض کند و در آن تغِيری بدهد.

در همين حال مقامات آمريکائی ميگويند پرزيدنت بوش ملاقاتی را با نخست وزيران اسرائيل و خود مختاری فلسطينی در آينده نزديک مورد بررسی قرار داده است تا طرح موسوم به رهنمون صلح را که از حمايت آمريکا، اتحاديه اروپا، روسيه و سازمان ملل متحد بر خوردار است با آنان در ميان بگذارد. اين طرح اجرای اقداماتی را توسط فلسطينيان و اسرائيليان توصيه ميکند که به ايجاد يک کشور فلسطينی تا سال ۲۰۰۵ منجر شود.