دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی می دهد:

۱- با توجه به امضا نزديکان آقای خاتمی در زير نامه ای که توسط ۱۱۷ تن از سرشناسان و فعالان سياسی ايران در انتقاد از عملکرد قوه قضائيه و شورای نگهبان منتشر شده، سوال اين است که موضع آقای خاتمی در اين مورد چيست؟

۲- تاريخ تشکيل دولت انتقالی در عراق توسط پُل بريمر به تاخير افتاد.